Fallna kvinnor ★★★★★

Härmed vill jag tipsa om den bästa boken jag någonsin läst, Fallna Kvinnor av Eva F Dahlgren. Denna bok får fem av fem stjärnor, ingen protest. Och den är viktig, jätteviktig faktiskt.


Läste ut denna snabbt och ivrigt på semestern. Jag är ju ingen stor bokläsare precis, detta för att jag a) läser så attans långsamt b) sällan orkar koncentrera mig på läsning i längre än tio minuter c) nästan alltid finner allt innehåll tråkigt efter ett tag d) av dessa tre anledningar sällan läser och gillar böcker överhuvudtaget. Alltså är min ribba för att bli nöjd med böcker typ ouppnåelig.
Men inte denna gång, denna gång fick jag nästan hejda mig själv ifrån att läsa, ville verkligen inte att denna skulle ta slut.


Boken handlar om Statens tvångsarbetsanstalt Landskrona i början av 1900-talet. Till Landskrona skickades (vad som ansågs vara) undermåliga kvinnor för straff och uppfostran. Där delades de in i märkliga psykologiska grupper så som demimonder och berglärkor och många undersöktes av rasbiologer. I dessa undersökningar ingick bl.a. mätning av kroppen, långa skriftliga rapporter om kvinnornas utseende och bakgrund, samt fotografering av dem nakna. Rasbiologerna försökte definiera olika rasgrupper för att sedan kunna förhindra vissa sämre "svagsinnade" grupper från att växa (alltså föröka sig), på så sätt skulle Sverige renas.


Författaren lär känna dessa kvinnor och följer särskilt två av dem genom boken, Karin och Inga. Hon forskar i deras öden och försök att bryta sig loss från "ohederligt leverne", i de flesta fall prostitution. De hamnar båda på Landskrona flera gånger under sina liv. 


Den här boken är en faktabok, en fängslande sådan. En får komma nära dessa kvinnor och läsa om hur samhället försökte uppfostra dem till "dugliga medborgare", samtidigt som förutsättningarna för förändring togs ifrån dem. Hopplöshet är nog bokens röda tråd. 
Jag tycker kort och gott att denna bok är viktig, välskriven och fascinerande. Och framför allt lärorik. Bara läs den! 
/ H. 
 

Kommentarer