Stockholm

IMG_8960
Det känns som att en borde belysa det som hände, samtidigt som det redan är så välbelyst att jag inte vet vad jag skulle kunna tillföra i diskussionen. Förmår mig bara inte skriva om något alldagligt onödigt här innan jag på något vis ristat ner mina tankar. 
Det är så alltigenom sorgligt men tyvärr inte särskilt förvånande att detta hände i Stockholm. Det hade hänt i så många andra städer och vi pratade ganska ofta om att det var en tidsfråga innan vår stod på tur, mest med ton av insikt, inte så mycket rädsla. Men ändå, aldrig har jag behövt skicka panikmeddelanden åt personer som befinner sig i livsfara, en två tio hundra minuter evighetslång väntan på svar. Och så dom som blev utan. Det är klart att det hänger kvar inuti en på ett nytt slags sätt. Med närhetsprincipen kommer starkare tankar. 
Men så ska vi framåt också.
/ H.

Kommentarer